• Chứng chỉ Ielts

  04

  2018

 • Chứng chỉ Ielts

  Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng ...

 • Chứng chỉ Flyers

  04

  2018

 • Chứng chỉ Flyers

  Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng ...

 • Chứng chỉ Movers

  04

  2018

 • Chứng chỉ Movers

  Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng ...

 • Chứng chỉ Starters

  04

  2018

 • Chứng chỉ Starters

  Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng ...

 • Giao tiếp thiếu nhi (Kids communication program)

  04

  2018

 • Giao tiếp thiếu nhi (Kids communication program)

  Ngày nay, tiếng Anh giao tiếp là một kỹ năng không thể thiếu đối với bất kì đối tượng nào. Việc được học tiếng Anh giao tiếp từ nhỏ sẽ tạo cơ hội thuận lợi để làm chủ thứ ngôn ngữ này.