Chứng chỉ Ielts

 • Thứ sáu, 09:35 Ngày 13/04/2018.
 • Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

  Đối tượng: Trên 14 tuổi

  Mục tiêu:

  • Nghe, nói: Có thể nghe hiểu, nắm ý chính các đoạn hội thoại, bài thông báo. Có vốn từ vựng và khả năng giao tiếp khá; có thể đối thoại và trả lời được những câu hỏi về những chủ đề quen thuộc.
  • Đọc: Có khả năng đọc hiểu về các đề tài khác nhau trong các sách chuyên ngành trong trường học, các đề tài trong cuộc sống thường ngày hoặc ở mức độ khá phức tạp; biết cách đọc lướt, đọc lấy ý chính và từ khóa để tìm nội dung cần thiết hoặc trả lời được câu hỏi liên quan đến bài đọc
  • Viết: Có thể mô tả, phân tích được các bảng biểu, biểu đồ, quy trình ở mức độ đơn giản có độ dài tương đối; viết đoạn văn nêu ý kiến, phân tích về các đề tài xã hội, …

  Ưu điểm:

  • Chương trình được thiết kế theo giáo trình IELTS của Đại học Cambridge, Mac Millan cho phù hợp với từng trình độ đầu vào của học sinh;
  • Giáo trình viết được biên soạn lại cho phù hợp với học sinh và giúp học sinh hệ thống lại các dạng bài viết trong kỳ thi IELTS;
  • Học sinh được dạy theo từng kĩ năng, giúp tập trung và có thời gian thực hành để cải thiện từng kĩ năng hiệu quả hơn;
  • Lớp học ít người giúp giáo viên có thể bám sát và hỗ trợ học sinh tốt nhất;
  • Học sinh được làm bài kiểm tra định kỳ để đánh giá trình độ học, giúp học sinh và giáo viên có phương án dạy và học tốt nhất;

  Thời lượng khóa học:

  10 tuần/lớp

  3 buổi/ tuần

  1,5h/buổi                                

  Bài viết khác ...

  • Chứng chỉ Flyers

   04

   2018

  • Chứng chỉ Flyers

   Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

  • Chứng chỉ Movers

   04

   2018

  • Chứng chỉ Movers

   Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

  • Chứng chỉ Starters

   04

   2018

  • Chứng chỉ Starters

   Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.