Chứng chỉ Movers

 • Thứ sáu, 09:32 Ngày 13/04/2018.
 • Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

  Đối tượng: Từ 8 đến 10 tuổi

  Mục tiêu:

  • Nghe, nói: Có thể nghe hiểu những chỉ dẫn đơn giản hoặc tham gia vào những trao đổi ngắn về các chủ đề có thể đoán trước
  • Đọc: Có thể đọc hiểu những bảng thông báo, chỉ dẫn hoặc thông tin đơn giản.
  • Viết: Có thể điền những mẫu đơn giản và viết các ghi chú như ngày giờ, địa điểm, màu sắc.

  Ưu điểm:

  • Khóa học thiết kế phù hợp với từng lứa tuổi, trình độ để học sinh có thể học và ôn luyện thi lấy các chứng chỉ Anh ngữ thuộc hệ thống chứng chỉ YLE (Young Leaners English Test) do hội đồng khảo thí Anh ngữ Đại học Cambridge tổ chức thi và cấp chứng chỉ: STARTERS, MOVERS, FLYERS.

  ​​​​​​​​​​​​​​

  • Việc học với giáo viên bản ngữ giúp học sinh có phản xạ nghe nói tốt, phát âm chuẩn và hay hơn
  • Các lớp học đều có trợ giảng để bám sát và nhanh chóng hỗ trợ học sinh khi các bạn không theo kịp bài học.
  • Lớp học ít người sẽ giúp giáo viên và trợ giảng có thể theo dõi quá trình học của học sinh tốt hơn;
  • Các hoạt động ngoại khóa được đưa xen kẽ vào quá trình học giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng mềm, giao lưu với các học sinh khác, tăng sự tự tin và hứng thú hơn với việc học. ​​​​​​​

  Thời lượng khóa học:

  12 tuần/lớp

  3 buổi/ tuần

  1,5 h/ buổi           

  Bài viết khác ...

  • Chứng chỉ Ielts

   04

   2018

  • Chứng chỉ Ielts

   Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

  • Chứng chỉ Flyers

   04

   2018

  • Chứng chỉ Flyers

   Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

  • Chứng chỉ Starters

   04

   2018

  • Chứng chỉ Starters

   Chương trình tiếng Anh học thuật (Academic program)  được công nhận rộng rãi như là yêu cầu ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các khóa học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên đã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đại học và Sau Đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.