global-citizen

Trước sự hội nhập và lớn mạnh của hiện tượng toàn cầu hoá, tiếng Anh đã và đang trở thành ngôn ngữ toàn cầu, là cầu nối vững chắc cho sự giao thoa văn hoá và phát triển kinh tế. Vì thế Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Quốc Tế ra đời với sứ mệnh “đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam thành những công dân toàn cầu”. Chúng tôi đã và đang tích cực triển khai các chương trình đào tạo ngoại ngữ, hợp tác quốc tế cho các em học sinh từ khi bước chân vào lớp Một để các em bước đầu có được môi trường tiếp xúc và học tập Anh ngữ ngay từ bé.