• Giao tiếp thiếu nhi (Kids communication program)

    04

    2018

  • Giao tiếp thiếu nhi (Kids communication program)

    Ngày nay, tiếng Anh giao tiếp là một kỹ năng không thể thiếu đối với bất kì đối tượng nào. Việc được học tiếng Anh giao tiếp từ nhỏ sẽ tạo cơ hội thuận lợi để làm chủ thứ ngôn ngữ này.